ศธภ.6 ร่วมพิธีงานวันการศึกษาเอกชนภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.กนกวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายพีรศักดิ์ รัตนะ) กล่าวรายงาน พร้อมนี้นี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) ผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้