ศธภ.6 ร่วมพิธีการ รับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมพิธีการ รับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และได้มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมพิธีดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องปะชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6