ศธภ.6 ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ ดร.วีรวัฒน์ เข้มแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยบุคลากรของ ศธภ.1-18 สพฐ. กศน. อาชีว และโรงเรียนตระเวนชายแดนฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 74 คน