ศธภ.6 ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม