ศธภ.6 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทรฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เข้มแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสุรางคนา เกียรติกุล นักิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” และเรื่อง “เขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ โดยมีนายชัชวาล  วิภวชาติ รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม