ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนากรอบหลักสูตรและจัดทำเนื้อหาสาระหลักสูตร(ท้องถิ่น) เขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสุรางคนา เกียรติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนากรอบหลักสูตรและจัดทำเนื้อหาสาระหลักสูตร(ท้องถิ่น) เขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ผ่านระบบวิดีทัศทางไกล Video Conference ZOOM Meeting โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม