ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสนับสนุนการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัด Expert Qualification Screening System (EQSS

วันศุกร์ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสนับสนุนการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัด Expert Qualification Screening System (EQSS) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย