ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการ อพ.สธ.-ศธ. และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาค

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 และนางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาค ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี ท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ