ศธภ.6 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ณ สำนักงาน สกสค. จ.สตูล

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ในรูปแบบผสมผสาน On-Site และ On-Line ตามประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช กล่าวรายงานการประชุมฯ และผู้บริหารในพื้นที่ร่วมรายงานข้อมูล