ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ด้านพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ด้านพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา