ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาขอความคิดเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงาน นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการศึกษา ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล