ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เข้มแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เพื่อร่วมพิจารณา การดำเนินการจัดนิทรรศการ การจัดแสดงผลงานและกิจกรรมประกอบ การติดตามและประเมินผล ของการจัดงาน “ประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช