ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม