ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมในครั้งนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม