ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวัสดิ์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ