ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักเรียนและนักศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช  ศึกษาธิการภาค 6  มอบหมายให้นายจตุรภัทร  พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักเรียนและนักศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอินน์ อ.เมือง จ.ระนอง