ศธภ.6 ร่วมประชุมกับสภาการศึกษา เรื่อง “แนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 2” จังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมกับสภาการ ศึกษา เรื่อง “แนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 2” จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา โดยมี ท่านสวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสำนักงานสภาการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ