ศธภ.6 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 นำคณะผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต