ศธภ.6 ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือในช่วงโลหิตขาดแคลน ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลระนอง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. นายจตุรภัทร พูลแก้ว จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 รหัส 4A-338 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภาค 6 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือในช่วงโลหิตขาดแคลน ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลระนอง อ.เมือง จ.ระนอง