ศธภ.6 ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นำคณะบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นำโดยนายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางกัญญณัช พฤกษาทวีกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนายกิติพง์ โภชนะสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ