ศธภ.6 ร่วมงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 : ฐานสมรรถนะ = ฐานชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 : ฐานสมรรถนะ = ฐานชีวิต เพื่อสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สร้างการรับรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนการการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลในปีที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล