ศธภ.6 ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ชูสิน วนเดช ศึกษาธิการ 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และนางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ.2565 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต