ศธภ.6 ร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร โดยนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ วิทยากรจิตอาสา 904  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  ผู้นำท้องที่  รัฐวิสาหกิจ  และนักเรียน  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ของจังหวัดระนอง