ศธภ.6 ร่วมการอบรมพัฒนาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมการอบรมพัฒนาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน ณ โรงแรมเดอะพีคบูติค ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พลตรี อนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้เสนอรายชื่อหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชน 14 จังหวัด และมีการคัดเลือกรายชื่อหัวหน้าจิตอาสา จาก 6 จังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นหัวหน้าจิตอาสาภาคใต้ ดังนี้ 1.หัวหน้าจิตอาสาจังหวัดภูเก็ต 2.หัวหน้าจิตอาสาจังหวัดพัทลุง 3.หัวหน้าจิตอาสาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4.หัวหน้าจิตอาสาจังหวัดสงขลา 5. หัวหน้าจิตอาสาจังหวัดยะลา และ 6. หัวหน้าจิตอาสาจังหวัดระนอง