ศธภ.6 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูล/โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูล/โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 11 จังหวัด(จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง กระบี่ และสตูล) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้