ศธภ.6 ร่วมการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ดำเนินการผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมาย กลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ดำเนินการผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายอำนาจ สายฉลาดผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้