ศธภ.6 ร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโนบาย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน พร้อมนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference ZOOM Meeting และ รับชมการประชุมผ่าน Facebook ศธ.360 องศา