ศธภ.6 จัดประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมาย กลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่ร่วมกัน