ศธภ.6 จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติที่ดีเด็กปฐมวัย ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค6 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและภาคีเครือข่ายทั้ง 6 จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ โรงแรมดีว่าน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่