ศธภ.6 จัดประชุมวางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ เรื่อง”ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ ดร.วีรวัฒน์ เข้มแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจาก ศธจ.ในพื้นที่ดำเนินงาน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล และดร.จตุรงค์ คงแก้ว จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ.(วิทยาเขตภูเก็ต) เพื่อร่วมวางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ เรื่อง”ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เป็นไปตามเจตจำนงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มอ.(วิทยาเขตภูเก็ต) และ ศธจ. ในปีประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting