ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากร หารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม คัดเลือกนวัตกรรม ภายใต้โครงการ IFTE และรูปแบบแนวทาง Best Practice ภายใต้โครงการปฐมวัย

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรม ภายใต้โครงการ IFTE และรูปแบบแนวทาง BestPractice ภายใต้โครงการปฐมวัย โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมบูกิตตา โฮลเทลแอนสปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต