ศธภ.6 จัดประชุมตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.ชูสิน วนเดช ศึกษาธิการ 6 เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา  เพื่อติดตามการดำเนินงาน และให้หน่วยงานในพื้นที่นำเสนอแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในช่วงระยะไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามโครงการฯ พร้อมทั้งรวมกำหนดแผนการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6