ศธภ.5 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้