ศธภ.5 ร่วมการประชุม “ชี้แจงการดำเนินงานขยายผลต่อเนื่องการพัฒนาการกลไกเชิงพื้นที่ : ประเด็นระบบธนาคารหน่วยกิต”