ศธภ.16 : เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และการคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม