ศธภ.16 : รับเสด็จ จุดที่ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.
นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย