ศธภ.16 : ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียนออนไลน์ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ในฐานะคณะทำงานหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ. 1 – 18) เข้าประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียนออนไลน์ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” ผ่านระบบ Zoom

โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม