ศธภ.15 ประชุมทบทวน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการกำหนดทิศทางองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพร ปะระดี นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมทบทวน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการกำหนดทิศทางองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายศิรชานนท์  พิกุลทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้