ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565