ศธภ.14 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 15 / 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีกศจ.อบ.) ครั้งที่ 15/2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และ นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมครั้งนี้