ศธภ.14 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.อบ.)
ครั้งที่ 14/2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และ นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมครั้งนี้