ศธภ.14 ออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยมี นางอกนิษฐ์ ทองจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมี นายชาญ คำป้อง ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย นายดำเกิง วรเถกิงกุล รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในครั้งนี้