ศธภ.14 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ