ศธภ.14 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นายธฤติ ประสานสอน ผูู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการพาน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนบ้านพิณโท