ศธภ.14 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมี นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ให้การกล่าวต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย นายสามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมเข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในครั้งนี้