ศธภ.14 ลงพื้นที่กำกับติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14