ศธภ.14 ร่วมเป็นเกียรติโครงการเสริมทักษะ พัฒนา”ครู กศน.ครูเพื่อประชาชน”

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการเสริมทักษะ พัฒนา”ครู กศน.ครูเพื่อประชาชน” ณ ห้องประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ. อนุสรณ์ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี