ศธภ.14 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายชาญ คำป้อง ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายประพันธ์ ทองพราว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับและรับรองการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้