ศธภ.14 ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) ณ โรงเรียนลือคำหาญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี