ศธภ.14 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking)

วันที่ 22- 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวนิชาภา ดาวัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking) ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้